fbpx

Cookies a jejich užití

1) Správce osobních údajů, společnost Beatworx, s.r.o., sídlem Prokopova 148/15, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239394, IČ: 08262021, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek.

2) Výše zmiňované cookies ukládají následující údaje:

 • zobrazené stránky na těchto webových stránkách;
 • odkazující stránku, ze které jste přišel;
 • operační systém;
 • prohlížeč;
 • použité zařízení, ze kterého bylo na webové stránky přistoupeno;

3) Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Tento oprávněný zájem je konkretizován potřebou zpětné vazby, která správci dává podněty k přizpůsobení obsahu, formy a struktury svého webu pro marketingové účely.


4) Webové stránky můžete navštívit i v režimu, kdy v něm nezanecháte žádnou stopu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.


5) Vznese-li subjekt námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.


6) Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena níže ve vztahu k jednotlivým typům cookies.


7) Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zpracovateli:

 • Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

8) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Nákupní košík
Přejít nahoru